Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    česká křídová pánev
Článek
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Boron and the organic carbon-to-reduced sulphur ration in the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian), Bohemia
    Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
    Destrukce skalní stěny na Vranovském hřebeni
    Evidence of the Braarudosphaera-rich Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Genres nouveaux des Scléractiniaires du Crétacé de la Bohéme (Tchécoslovaquie)
    Geochemie kontaktu roztockého tělesa
    High-frequency sea-level fluctuations and plant habitats in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemia
    Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
    Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Microbiostratigraphy of the Jizera and Teplice Formations (Late Turonian, Boreal development) in the Úpohlavy quarry, Bohemian Cretaceous basin
    Minerální prameny v Hronově
    Multistratigraphic Investigation on Cenomanian to Coniacian Sequences using a W-E Profile between Münsterland and Saxony : Part Saxony. 2. Cretaceous Sedimentacion - Research Reports
    Pussella and Saipanetta (Ostracoda, Crustacea) in the Lower Turonian of Bohemia, Czechoslovakia
    La recherche géomorphologique dans la réserve naturelle de Kokořínsko
    Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic)
    Sedimentology, stratigraphy and cyclicity of the Jizera Formation (Middle-Upper Turonian) in the Děčín area (N Bohemia)
    Seismoacoustic station Hřensko
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Tvary reliéfu potštejnské antiklinály
    The Upper Devonian and Lower carboniferous in north-eastern Bohemia (based on boreholes in the Hradec Králové area)
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Zajímavé okolí Rudky