Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    žíly klastické
Článek
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus