Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    žulovský pluton
Článek
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu