Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    aeneolithic
Článek
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic