Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Barrandian
Monografie
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
Článek
    An alternative proposal for Pragian conodont zonal scale in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Contact metamorphism of Silurian black shales by a basalt sill: geological evidence and thermal modeling in the Barrandian Basin
    Correlation of Pragian (Early Devonian) conodont successions from the Barrandian area (Czech Republic) and the Spanish Central Pyrenees
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Existe el Praguiense (Devónico inferior) en Europa?
    Halloysite from Karst Sediments of Koněprusy area, the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Hydrothermal speleogenesis in the Koneprusy area (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Identification of the Pragian/Emsian boundary in the Barrandian area (Czech Republic)
    Integrated stratigraphy of the Lower Devonian in the Barrandian area, Czech Republic: An introduction of the project, preliminary data
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
    Late Ludlow and Přídolí guide conodonts in the Požáry section (Czech Republic) and their correlation
    Long-distance correlation of Basal Chotec Event sections using magnetic susceptibility (Barrandian-vs-Nevada) and lateral and vertical variations in fine-grained non-carbonate mineral phases
    Lower Devonian conodonts from the Karlík Valley and Na Branžovech sections in the Barrandian area, Czech Republic, and their significance for Pragian conodont zonation
    Magnetic scanning and interpretation of paleomagnetic data from Prague Synform's volcanics
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Palaeomagnetism and geochemistry of Early Palaeozoic rocks of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif):palaeotectonic implications
    Pragian - an enigmatic Stage
    Proposal of detailed biostratigraphic subdivision of the Lochkovian in the Prague Synform
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian boundary
    Stratigraphically significant conodonts from the Lochkovian of the Požáry section (Barrandian area, Czechia)
    Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich Mann and Günter A. Wagner)