Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Brno
Monografie
    Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
Článek
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
    138 Years Of Urban Development in Central Europe - A Long-Term Comparison Of Large City Regions In Austria And The Czech Republic
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Brno-město na křižovatce Evropy
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Changes of the inner structures in Brno under the influence of the demographic changes in the period after 1989
    The city of Brno in global World
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Importance and Evaluation of Greenery in Some European Cities
    Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
    Pekárna. MMK. Sídliště. Povrchový průzkum.
    Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
    Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Quaternary sediments of the Brno Town
    Sociální aspekty životního prostředí ve městě
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Urban Environment in European Big Cities
    Váté písky v Brně?
    Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice