Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Brno region
Článek
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna