Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Cadomian/orogeny
Článek
    Age constrains on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite