Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Chemical alterations
Článek
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)