Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    crystalline unit
Článek
    Cordierite-bearing rocks and their relation to the PT evolution of rocks in the N parts of the Zábřeh and Polička crystaline complexes
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku
    Verification of the shallow seismic crustal structure of the western Krušné Hory crystalline unit, Czech Republic