Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Doupovské hory, České středohoří
Článek
    Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemie kontaktu roztockého tělesa
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří
    Krása kamenných varhan
    Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch
    Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč.
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Perovskite from melilite rocks, Osečná Complex, northern Bohemia, Czechoslovakia
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří