Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Eastern Moravia
Článek
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
    Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
    To the distribution of slope deformations in the northeastern vicinity of Zlín town, Vizovická vrchovina Highland (Outer Western Carpathians)