Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Flysch Carpathians
Článek
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    Landslide dams in the northern part of Czech flysch Carpathians: geomorphic evidences and imprints
    Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic, triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
    Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych