Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    GPS
Monografie
    Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
    EUREF related activities in the Czech Republic 2004-2005. National report
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Článek
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Sniezka mountain based on GPS and total station
    Analysis of Mutual Positions of Geodetic Observation Points Situated on the Sniezka Mountain Based on GPS and Total Station Technologies
    Analysis of repeated GPS observations
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Automatic processing of macroseismic observations to assess site effects and their applications in earthquake hazard calculations
    Can GPS data contribute to earthquake swarm studies?
    Comparison of supposed and measured subsidence in mining area
    Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - Effects of extreme meteorological condition
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - The NAVSTAR and GLONASS satellite systems and effects of extreme meteorological conditions
    The effects of frosty snow coverage on the GPS antennas and possibilities of their being eliminated from the antenna positions time series
    EUREF Related Activities in the Czech Republic 2006 - 2007
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
    Geodynamic hazard assessment determined from GPS geological data
    Geodynamic movements and deformations of the Sudetic structural unit of the Bohemian Massif
    Geodynamická síť AV ČR GEONAS - Permanentní observace GPS signálů
    Geodynamics and deformations of the Sudetic geological structural blocks
    Geodynamics of the Bohemian Massif and deformations for the Sudetic structural units
    Geodynamics of the East Sudetic structural blocks, the Bohemian Massif
    Geodynamics of the Moravo-Silesian area, the Bohemian Massif, detected by epoch GPS measurement
    Geodynamics of the NE part of the Bohemian Massif
    Geodynamics of the NE part of the Bohemian Massif
    GEONAS - The GEOdynamic Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre
    GEOSUD/SUDETEN network GPS data reprocessing and horizontal site velocity estimation
    GPS a PDA
    GPS data processing and geodynamic movement assessment
    GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to geological structures and geophysical fields
    GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to regional geological structures
    The GPS geodynamic network EAST SUDETEN. Five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five annual campaigns (1997-2001). Data processing and results
    GPS Permanent and Epoch Measurements and Geodynamic Pattern of the Bohemian Massif, Central Europe
    GPS site movements detected in NE Bohemia, Central Europe
    How GPS data can improve knowledge on seismogenic processes in areas of low seismic activity
    The importance of the evaluation of horizontal shifts to monitor the subsidence depression
    The Influence of Snow Coverage on GPS Antennas of the Mountain EPN Stations
    Integrace GPS/GIS při geomorfologickém průzkumu
    Juno SC Trimble - nová kvalita sběru prostorových dat
    Kosmiczny szpiek na Kopie
    Linkage of the regional network GPS observations to the EPN station data
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Nadmořské výšky
    Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
    Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motion in the Bohemian Massif
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Preliminary geodynamic movements of the West Sudeten area based on GPS observations
    Preliminary geodynamical pattern of the Bohemian Massif
    Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
    Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy
    Recent geodynamic processes in the east part of the Bohemian Massif detected by GPS technology and geological interpretations
    Recent geodynamics of the east part of the Bohemian Massif
    Recenze MobileMapper 6
    Regional geodynamic network HIGHLANDS for monitoring of recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network "WEST SUDETEN"
    Regional geodynamics network "West Sudeten". A westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
    Results of repeated measurements at the Železné hory - Tišnov fault system surroundings
    RUP2004 - High definition apparatus for Standalone, network and micro-array applications in seismic
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sledování vývoje poklesové kotliny
    State-of-the-art of the GEONAS - The geodynamic network of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Vliv konfigurace družic na GPS měření
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
    Zemské bloky se pohybují i u nás