Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geomorphological inventory
Článek
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorphological inventory of rock landforms on Mt. Kamenec in the Novohradské hory Mts. (the Czech Republic)
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy