Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Intrusion
Článek
    Cordierite-bearing rocks and their relation to the PT evolution of rocks in the N parts of the Zábřeh and Polička crystaline complexes
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku