Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Jeroným Mine
Monografie
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
Článek
    Critical places at locality Čistá, Mine Jeronym and their possible development
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
    Vibration Effect of Earthquakes in Abandoned Medieval Mine
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu