Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Ljubljana
Článek
    Importance and Evaluation of Greenery in Some European Cities
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Urban Environment in European Big Cities