Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Lydite clasts
Článek
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)