Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Middle Pleistocene
Článek
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages