Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Morava catchment area
Monografie
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
Článek
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka