Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Morava River
Monografie
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
Článek
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Dating of flood plain deposits in Straznicke Pomoravi area (Czech Republic)
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Holocene flood activity of the Morava River reconstructed based on enviromental magnetic data
    Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin
    The Late Holocene climatic and anthropogenic record in flood-plain deposits of the Morava River (Czech Republic)
    Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
    Magnetic properties of floodplain deposits along the banks of the Morava River (Czech Republic)
    Mineral magnetic properties of the Morava River floodplain deposits (Czech Republic)
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
    Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym