Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Pleistocene
Článek
    Enviromentální záznam v sedimentech Vracovského jezera v Dolnomoravském úvalu
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Fauna
    Features of sandstone paleorelief preserved: The Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fluvial deposits (Neogene-Pleistocene) in the surroundings of Veveří castle NW from Brno
    Fyzická geografie na Univerzitě Gent
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    A Late Pleistocene palaeoclimate record based on mineral magnetic properties of the entrance facies sediments of Kulna Cave, Czech Republic
    The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Pliocene ro Middle Pleistocene Ursine Bears in Europe - Taxonomic Review
    Provenance of Wurmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sprašová rokle u Zeměch
    Vertebrates from the Middle Pleistocene locality Lysa Gora 1 in Ukraine
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Živé organizmy v pleistocenní spraši