Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Quaternary sediments
Monografie
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Quaternary clastic sediments of the Czech Republic. Textures and structures of the main genetic types
Článek
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna