Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Rock Quality Designation - RQD
Monografie
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov