Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Slovakia
Monografie
    České a slovenské regiony na počátku třetího milénia
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
Článek
    Nález svrchnokřídových krasových výplní z Brekova u Humenného
    Nové názory na genéziu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Variace porodnosti na Slovensku
    Významné krajinnoekologické pracoviská