Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Sn-Mo-W-rudy
Článek
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Světová situace v těžbě "base metals" (Cu, Pb, Zn, Sn)
    Světová situace v těžbě wolframu
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE