Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Strophariaceae
Článek
    Nepůvodní druhy z čeledi límcovkovitých - Strophariaceae v České republice
    Příspěvek k poznání třepenitky vlhkožijné - Hypholoma subericaeum
    The wood-rotting bluing Psilocybe species in Central Europe - an identification key