Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Sudetic Marginal Fault
Článek
    Late Quaternary Activity of the Sudetic Marginal Fault in the Czech Republic: A signal of Ice Loading?
    Morfotektonické charakteristiky sv. okrajového svahu Rychlebských hor v zóně okrajového sudetského zlomu
    Projevy mladokvarterní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu
    Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
    The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies
    Trenching survey on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, intraplate region of central Europe)