Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    The Ore Mountains
Článek
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří