Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Upper Cretaceous
Článek
    Anuran Ilia from the Upper Cretaceous of Utah - Diversity and Stratigraphic Patterns
    Asteroidea in Late Cretaceous taphocoenoses of Bohemia, Czech Republic
    Biostratigraphie and Ablagerungsbedingungen der Hofergrabenmergel am Locus Classicus in Gosau (Hochmoos-Formation, Oberconiac/Santon)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Late Cenomanian - Early Turonian Hardgrounds and nearshore Depositional Environments (Bohemian Cretaceous Basin)
    Late Turonian ophiuroids (Echinodermata) from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
    Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    The Ressen Formation of Schleifsteinbruch on Mt. Tessen and Asterbach (Gosau, Upper Austria)
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan