Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Vertebrata
Monografie
    Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém
    Srovnávací anatomie obratlovců
Článek
    Anatomical Transformations in the Transition from Temnospondyl to Proanuran Stages
    Bajan Dzag
    Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Mesozoic Anurans
    Okno do nitra Země
    Paläobiogeographie der Labyrinthodonten Amphibien im Oberkarbon und Rotliegenden Mitteleuropas
    Po stopách dinosaurů v Kamerunu
    Proanuran Stages (Triadobatrachus, Czatkobatrachus
    Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon : k čemu se hodí Historie obratlovců [Rozhovor ]
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia)
    Review of the Tertiary waterfowl (Aves: Anseridae) of Czechoslovakia
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Scales and their utilization for the determination of actinopterygian fishes (Actinopterygii) from Carboniferous basins of central Bohemia
    Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší
    Tertiary Anura of Europe, Africa, Asia, North America, and Australia