Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    weathering
Monografie
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
Článek
    Alteration of arsenopyrite in soils under different vegetation covers
    Catastrophic and episodic events in sandstone landscapes: slope movements and weathering
    Comparison of mercury porosimetry and X-ray microtomography for porosity study of sandstones
    Evidence for Terrestrial Magnetic Contamination of the Chondritic Meteorites
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Fluxes of Arsenic in Soil-Water System at the Čelina-Mokrsko Gold District, Bohemian Massif
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Manganese Biogeochemistry in a Central Czech Republic Catchment
    Microforms of the sandstone relief
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Pískovcový fenomén
    Sandstone phenomenon of the East Greenland
    Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
    Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
    Slides and sliding in the water reservoirs banks
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Weathering of As-rich rocks in the Čelina-Mokrsko gold district, Bohemian Massif (CZ)