Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Western Carpathians
Monografie
    3-D Monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians (Field trip guidebook)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
Článek
    Contrasting Magnetic Fabric in Sedimentary Rocks of the Accretionary Prisms of the Western Carpathians and Eastern Rheno-Hercynian Zone
    Cooling History of Tatric Crystaline Basement of Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians) Inferred from Apatite Fission Track and (U-Th)/He Analysis - Preliminary Results
    Crustal and upper mantle structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 profiles CEL01 and CEL04: seismic models and geological implications
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia
    Geology and Re-Os molybdenite geochronology of the Kurišková U-Mo deposit (Western Carpathians, Slovakia)
    Geomorfologiczne aspekty deformacji stokow w Zewnetrznych Karpatech Zachodnich na Morawach (Republica Czeska)
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    Palaeotectonic rotations and amalgamation of blocks, with special reference to the palaeomagnetic and magnetostratigraphic investigation
    Recent landforms evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic)
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm - Rysova hora
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of Outer Western Carpathians in Moravia
    Some examples of deep-seated landslides in the Flysch belt of the Western Carpathians
    Structure and dynamic of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic)