Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    acceleration attenuation
Článek
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
    Recorder of rotational ground vibration