Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    alkali reaction
Článek
    Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
    Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí
    Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit - hlinitan sodný - křemen