Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    anthropogenic relief transformations
Článek
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
    Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín