Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    antropogenní sedimenty
Článek
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání