Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    aragonite
Článek
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit v jeskyních. Dobrodružství podzemní estetiky aneb Příroda má víc času než my
    Aragonite from Cicov hill in the Czech Republic
    Fasetové výbrusy aragonitu z Hořence u Bíliny
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva)
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Speleothem decoration of giant domes in Bohemia Cave (New Zealand)
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří