Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ash
Článek
    Analysis of unburned carbon in industrial ashes from biomass combustion by thermogravimetric method using Boudouard reaction
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Polycyclic aromatic hydrocarbons and other organic compounds in ashes from biomass combustion
    Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of lignite
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy