Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    báňsko-historický výzkum
Článek
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Erzberg u Eisenerzu - jeden z největších povrchových dolů v Evropě
    Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Jemnické zlato
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita?
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Magnetitový skarn na Předních Struhadlech v Krkonoších
    Měděná stezka sekerská
    Mělké dolování zlata na řece Opavě
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Nástin vývoje vyhrazených nerostů v českém horním právu
    Nerostné suroviny staré Kréty
    Počiatky vyučovania banských odborníkov pre obvod Košickej komory v Smolníku
    Praha, město hornické
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 5
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 6
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 7
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 8
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 9
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13
    Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku
    Slezská Haná
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Středověké a raně novověké dolování na Kladensku a Rakovnicku
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku
    Výuka horního práva u nás v minulosti a nyní
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku
    Z dejin slovenskej balneohydrogeológie
    Z minulosti a současnosti hornických prací ve Slaném (1. část)
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic