Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    binder
Článek
    Geopolymer - alternativa cementu
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Possible applications of alkali-activated systems in construction