Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    biogeography
Monografie
    Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
Článek
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Recent advances on multidisciplinary research at Rudabánya, Late Miocene (MN9), Hungary: a compendium
    Ztráty a nálezy v přírodě tišnovského Podhorácka