Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    borderland
Monografie
    Orlicko - region v pohraničí
    Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Článek
    Geography of borderland: Euroregion Beskydy
    Geography of the Borderland: Euroregion Beskydy
    Microregional development in border regions of Czechia
    Orlicko v pohraničí
    Possibilities for the multifunctional development of rural regions in the Czech borderland
    Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
    Rural borderland of Czechia
    Settlement problems in the Czech borderland
    South-Moravian Rural Borderland