Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    brněnský masiv
Článek
    Brněnský masív
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Minerály z omického kamenolomu
    Moravo-Silesian region
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Serpentine-group minerals in ultrabazic rocks of the Brno massif (the Bohemian Massif) metabasite zone
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zeolity brněnského masívu