Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    brownfields
Monografie
    Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
    Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
Článek
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Delineation of post - i ndustrial landscapes of the Upper Silesian corridor in the Basin of Ostrava
    Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
    From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfi elds Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic)
    Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
    Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
    Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
    Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city
    Terény pro OB, nová divočina, brownfields
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)