Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    cassiterite
Článek
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka