Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    changes in stream channels and floodplains
Článek
    Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997