Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    chemical composition
Článek
    Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část III
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)