Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    clays
Monografie
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
Článek
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží